Bra att veta

På området finns en gemensam byggnad kallad Folkets hus med två toaletter, två duschrum och en handikapptoalett med dusch avsedda för föreningens medlemmar.
Byggnaden är därför försedd med kodlås.


Inga soptunnor finns på området.
Du måste därför som besökare själv ta hand om ditt skräp.
Container för hushållsavfall finns placerad vid ekdungen intill byggnaden Folkets hus.
Containern är till för föreningens medlemmar och får inte användas till annat än hushållsavfall
förpackat i väl ihopknutna soppåsar.


Motorfordonstrafik inom området är inte tillåten annat än när det gäller transportering av tyngre gods och då med lägsta hastighet.

Parkering på områdets vägar eller gräsmattor är inte tillåten förutom vid i och urlastning.