Parkering

Varmt välkommen på in en promenerad genom området.

Koloniområdet har tre parkeringar, P1 och P2 med infarter från Trollbackevägen och P3 med infart från Norrlidsvägen. Parkeringarna är till för kolonister och besökare.I anslutning till parkeringarna finns anslagstavlor med kartor över området och aktuell information.