Vara kolonist

Koloniträdgårdar är en del av det svenska kulturarvet och som kolonist för du odlingstraditionen vidare genom odling av egna grönsaker, frukter och bär. Rudolf Abelin, en föregångare inom svensk trädgårdsnäring såg att koloniodlingen också hade en annan betydelse för människorna än möjligheten att odla på en kolonilott. Han skrev om kolonilotten att där:

”myllrar av lif och rörelse, där spritter av glada ord och där dallrar i hvarje
fläkt af förhoppningens ljusa känslor. Mor och barn hafva gått ditut i förväg,
och när ångvisslan ljuder eller klockan klämtar, skyndar sig far efter för att i
skötet af sin familj tillbringa några lugna timmar i Guds fria natur med litet
uppfriskande jordarbete och där intaga sin aftonmåltid. Han känner sig fri
därute, han ser sina barn tumla om som ystra fålar i oskyldig glädje och han
gripes själf av ljusa drömmar om fröens och örternas spirkraft, om rik och
välsmakande skörd.”
(Koloniträdgården i en bok för stadsbor och industrisamhälle, 1907)

Ett koloniområde är till mycket glädje såväl för kolonister som för besökare som promenerar omkring i området och får ta del av prunkande trädgårdar. Men som kolonist och medlem i en koloniförening förväntas du också underhålla din stuga och hålla tomten i vårdat skick för att andra kolonister och besökare ska trivas. Som kolonist är det viktigt att du respekterar föreningens stadgar och ordningsregler. Du förväntas hjälpa till vid gemensamma städdagar/fixardagar inom området och vara beredd på att delta i styrelsearbete eller uppdrag inom föreningen men får också delta i gemensamma aktiviteter som midsommarfirande, sommarfest och grillkvällar.

Bli kolonist

Som kolonist äger du stugan men arrenderar marken med en årlig arrendeavgift.
För att bli kolonist vid Berga koloniområde måste du vara folkbokförd inom Kalmar kommun. Du måste vara intresserad av att odla, ha tiden att underhålla stugan och hålla tomten i vårdat skick. Du ska ha tagit del av föreningens stadgar och ordningsregler och vara beredd på att ha uppdrag inom föreningen och delta vid gemensamma städdagar/fixardagar.

Berga koloniträdgårdsförening har ingen intresselista med kölista, utan stugägarna väljer själva om de annonserar ut stugan, kontaktar mäklare eller sätter upp anslag på områdets anslagstavlor.

Du är välkommen att sätta upp dina kontaktuppgifter på områdets anslagstavlor om du är intresserad av att köpa stuga.