Information från styrelsen

Här kan du ta del av senaste information från styrelsen.

Intressegrupper

Här kommer hålltider för intressegrupperna.

12 April Intressegrupp1 föreningshuset kl. 18
13 April Intressegrupp2 föreningshuset kl. 18

26 April Intressegrupp3 föreningshuset kl. 18
27 April Intressegrupp4 föreningshuset kl. 18

Intressegrupper Läs mer »

Tipspromenad

Lördagen 4 december

kl. 10-12

Start och mål vid föreningshuset där vi serverar glögg och pepparkaka.

Pris: Gratis.

Varmt välkomna!

Hälsar styrelsen Berga Koloni.

Tipspromenad Läs mer »

Extra medlemsmöte den 10 oktober kl11-13

Hej!
Välkomna till ett extra medlemsmöte den 10 oktober kl 11-13 i föreningshuset.
Viktiga frågor för föreningens framtid kommer lyftas och diskuteras och vi hoppas på stor uppslutning. Bifogar agenda samt diskussionsunderlaget till punkten om framtida styrning av föreningen. 
Hälsningar,Styrelsen 

Kallelse och agenda. läs mer.

Diskussionsunderlag till Berga koloniförenings framtida styrning. läs mer..

Bilaga – Turlista styrelse. läs mer.

Extra medlemsmöte den 10 oktober kl11-13 Läs mer »

Information

Hej alla! 

Här kommer information från styrelsen och en del viktiga datum att hålla kolla på. 

Medlemsmöte 

Det har varit mycket på tapeten för detta års styrelse och vi har många saker att prata vidare  med er om, bland annat om föreningens styrning och ledning. 

Boka därför in den 10 oktober kl. 11:00-13:00 i föreningshuset för ett medlemsmöte.  

Vi kommer i samband med kallelsen (veckan innan) skicka ut tre alternativ på föreningens  styrning som vi vill diskutera på mötet och fånga in allas kloka tankar. En testomröstning på  mötet skulle vi också vilja göra för att se hur majoriteten ställer sig kring alternativen. 

Föreningshusets tak och kommande investeringar 

Föreningshuset tak har tyvärr börjat läcka och det är dags att byta tak inom väldigt snar  framtid. Vi kommer ta in offerter till detta är vår tanke just nu. 

Förutom taket är hela föreningshuset egentligen i behov av renovering. Det är viktigt att  underhålla byggnaderna och ha en plan för detta innan det går för långt. Därtill har vi  grusvägarna, vattenledningar, kanske individuella vattenmätare? Öppna upp  utrymningsfönster på Folkets hus är ett önskemål, och kanske bör vi titta vidare på belysning  igen? 

Allt detta innebär ju en hel del investeringar, så vi i styrelsen tycker att föreningen behöver  en investeringsplan. Detta kommer vi också lyfta på medlemsmötet och önskar input från  alla – Vilka större investeringar kommer behövas? Inom kort respektive längre sikt. 

Parkeringarna 

Det har vissa perioder under året varit ganska tydligt att det står bilar som inte hör hemma  på våra parkeringar. I vissa fall har det också påverkat trygghetskänslan på området. Vi har  därför funderat på lösningar kring detta och en sådan är att ta in ett parkeringsbolag som  sköter tillsynen. Vi har fått in en offert och kommer berätta om den på medlemsmötet. 

Trygghet och säkerhet 

Styrelsen har haft en trygghetsdialog med kommunen och vi har lyft upp våra bekymmer,  bland annat om märkliga bilar på våra parkeringar och obefintlig belysning även i anslutning  till vårt område. 

Anne Stensson, stuga 48 och ledamot i styrelsen, kommer nu driva arbetet vidare med att  bland annat dra i gång Grannsamverkan inom vårt område. 

Vattenavstängning, sopcontainer och toastädning  

Vattnet till stugorna kommer stängas av den 17 oktober

Städgruppen på Folkets hus meddelar att säsongens sista städning på toaletterna blir den 18  oktober. 

Vi har tänkt att ta bort handtaget på luckorna till sopcontainern nu under vintern, så att inte  allmänheten slänger sopor där och med risk för löst avfall… 

Höstfix 

Den 13 november kl. 10-12 är det dags för höstfix.  

Äntligen samma tid för alla tillsammans!! Ta med räfsa, glatt humör och möt upp oss i  föreningshuset. 

Direkt efter höstfixet planeras det för gemenskap och förtäring också, mer info kommer när  det närmar sig men boka gärna in i kalendern lite längre än 12:00  

Hör av er om ni inte har möjlighet just den dagen. Det är möjligt att räfsa under veckan i  stället och funkar inte heller det så finns det andra möjligheter för att bidra. 

Arrendeavtalet 

Vi har inte kommit i gång med förhandlingarna av arrendeavtalet med kommunen än, men  det är inget att oroa sig över. Det gamla avtalet för föreningen gäller tills nytt avtal är  påskrivet. 

Det var det för denna gång.  

På återhörande och förhoppningsvis ses vi den 10 oktober på medlemsmötet!

Många hälsningar från, Styrelsen år 2021 – Alexandra Petrakou (stuga 72), Marie Johansson (stuga 8), Camilla  Hentzell (stuga 67), Anne Stensson (stuga 48), Emma Wilmert (stuga 50), Henrik Bergström  (stuga 9), Eva Felter (stuga 24), Rosmari Bäckstedt (stuga 56) och Lena Olsson (stuga 76).

för pdf-version av utskick, klicka här » Information

Information Läs mer »

Berga Koloni i samarbete med förskolan Lokomotivet

Hej!

I somras pratade vi i styrelsen om att det skulle vara roligt att samarbeta med en närliggande förskola då dom jobbar med hållbar utveckling och biologisk mångfald i sina projekt med barnen. Många gånger resulterar det i olika avtryck så som informationstavlor, kärleksmonument eller insektshotell, ja ni har nog både sett och läst om det i tidningen. 
Denna termin är träd ett tema på förskolan. Jag ställde frågan till Lokomotivet, 4-års avdelningen, där vår vår son Filip går, om de är intresserade av ett samarbete och studera vår fina Ekdunge vid föreningshuset. Pedagogerna som gärna vill att projekten ska ha en samhällsanknytning tackade entusiastiskt ja. 
Detta läsår, augusti till juni, kommer dom att ca 1 gång i veckan besöka Ekdungen för att utforska och studera livet i träddungen. Barngruppen har redan varit på besök men hann inte så långt denna gång. Filip ville visa sin stuga och vårt äppelträd med fågelholk. Det visade sig att fåglarna som bott i holken delade träd med en familj myror vilket var jättespännande. 
Jag kommer dela med mig av bilder och information som jag får ifrån pedagogerna så vi kan följa projektet. Ni som fortfarande bor på kolonin kanske får chansen att möta dessa nyfikna naturspanare under hösten. 
Hälsningar Emma

Berga Koloni i samarbete med förskolan Lokomotivet Läs mer »