Grupp1 – Utemiljö, byggnader och Infrastruktur

▪ Sätta på och stänga av vattnet
▪ Gräsklippning
▪ Flaggning
▪ Ansvara för uthyrning och underhåll av föreningens maskiner och trädgårdsredskap
▪ Plantera och underhålla plantering/rabatter på området
▪ Planera, genomföra och arbetsleda vid fixdagarna
▪ Jobba med projekt från investeringsplanen
▪ Underhålla och renovera föreningens lokaler
▪ Underhålla och renovera “ute-inventarier” såsom anslagstavlor, bommar, parkeringsplank
etc.