Grupp2 – Städ och Innefix

▪ Veckostädning av Folkets hus
▪ Storstädning föreningshuset vid årets start och slut och kontinuerlig tillsyn
▪ Fixa innemiljö/inredning föreningshuset
▪ Inköp Folkets hus
▪ Ha hand om uthyrningen av Folkets hus