Grupp3 – Trivsel, trygghet och aktiviteter

▪ Planera och genomföra festligheter vid obligatoriska träffarna vid vår- och höstfix.
▪ Planera och genomföra gemensamma aktiviteter såsom tipspromenader, kubbturnering och
fredagsgrill
▪ Planera och genomföra firandet av Berga Koloni 75 år
▪ Planera och genomföra event och festligheter exempelvis midsommarfirande.
▪ Kursverksamhet/föredrag
▪ Marknadsföring och kommunikation såsom Kolonibladet, Hemsida och Facebook.
▪ Grannsamverkansarbetet
▪ Ha koll på området och utveckla ur säkerhets- och trygghetsperspektiv
▪ “Parkeringsarbetet” – Ha koll på parkeringarna och ev. ha dialog med framtida
parkeringsbolag
▪ Hålla föreläsningar/möten om trygghet och säkerhet. Ex. DNA-märkning, hjärt/lung-räddning,
brandsäkerhet mm