Styrelsen år 2022

Ordförande
Emma Wilmert, stuga 50

Kassör
Camilla Hentzell, stuga 67

Ledamot
Miguel Ribeiro, stuga 29
Emma Ståhl, stuga 57

Suppleant
Nille Oxelind, stuga 11
Pian Petlert, stuga 77
Helena Molin, stuga 58

Kontakta styrelsen genom föreningens kontaktformulär.

Vid brådskande frågor gällande föreningen kontaktar ni
Emma Wilmert via e-post
bergakoloni@gmail.com